gs-magazyn

65 lat minęło

W dniu 26 czerwca 2010r. obchodziliśmy 65 rocznicę powstania Naszej Spółdzielni. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Zastępca Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Pan Stanisław Śledziewski,  Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie Pan Andrzej Anulewicz oraz Dyrektor Oddziału Związku w Koszalinie Pani Gabriela Zielińska.

Czytaj dalej »

Rocznica jest motywem do zaprezentowania i przypomnienia historii Spółdzielni, wysiłku i wkładu pracy wielu pokoleń członków i pracowników.

• Rys historyczny

5 sierpnia 1945 r odbyło się pierwsze zebranie osadników powiatu sławieńskiego. Otwierając zebranie Starosta Józef Czarnecki powiedział do zgromadzonych ponad 400 osadników, że „istnieje pilna potrzeba zorganizowania się”. 12 sierpnia 1945 roku odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne, na którym dokonano wyboru pierwszego Prezesa Zarządu – Michała Niezgodę, oraz wiceprezesa, sekretarza, z-cę sekretarza oraz skarbnika.

Pierwszym etatowym pracownikiem spółdzielni, późniejszym jej Prezesem został Jan Brewiński – wielce zasłużony człowiek dla spółdzielczości, Prezes Zarządu PZGS, wieloletni radny powiatowy oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni w latach 1988-1998, Honorowy Mieszkaniec Miasta Sławna – jeden z pierwszych osadników- więzień obozu Gross Rosen.

Czytaj dalej »